Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

natural-born-killer
7394 7a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialilacwine lilacwine

October 09 2019

natural-born-killer
9670 ef85
Reposted fromRowena Rowena viadisheveled disheveled
natural-born-killer
8813 cbba 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viafireaway fireaway
natural-born-killer
1390 6cbc 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
2977 5dfa 500
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
natural-born-killer
4230 f847 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
natural-born-killer
2703 c331
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
2705 fc61
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
możesz płakać tak głośno i zarazem tak długo jak tylko potrafisz, ale nigdy nie będziesz w stanie zawrócić. cofnąć się w czasie. czy to nie straszne?
— skydelan 9|10|19
Reposted fromSkydelan Skydelan
natural-born-killer
2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky viaSkydelan Skydelan
natural-born-killer
The best advice I've ever received: 'no one else knows what they are doing either'.
— Charles Bukowski
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaSkydelan Skydelan

September 13 2019

natural-born-killer
4207 41e3
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks
natural-born-killer
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaOnly2you Only2you
natural-born-killer
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"

September 12 2019

natural-born-killer
1555 8d4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
6496 dc9b 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
6618 a749 500

September 04 2019

natural-born-killer
2968 f132 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafor-witches for-witches
natural-born-killer
2980 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie vialilacwine lilacwine

September 02 2019

natural-born-killer
9342 f230
Reposted fromfungi fungi viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl