Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

natural-born-killer
nigdy nie powiem Ci, że trudno zasypia się samej w łóżku, w którym pościel jeszcze pachnie Tobą.
Reposted fromnotenough notenough viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
6689 f2ca
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakurz kurz
natural-born-killer
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafireaway fireaway
natural-born-killer
6362 8ce7
awww
Reposted fromfelicka felicka
natural-born-killer

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco vialilacwine lilacwine
8011 d2a6 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
natural-born-killer
Lucrecia jest zła, że Pedro nie przejął się jej próbą samobójczą i nawet nie pofatygował się jej odwiedzić.
— opis odcinka telenoweli "Talizman"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
1415 066f
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianikotyna nikotyna
natural-born-killer
8748 a83b
Reposted fromEkran Ekran vianikotyna nikotyna
natural-born-killer
2044 295d 500
natural-born-killer
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianikotyna nikotyna
natural-born-killer
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol viafireaway fireaway
natural-born-killer
3393 7c30
Reposted fromTankistD TankistD viacigarettes cigarettes

July 06 2015

natural-born-killer
Mnie na niczym nie zależy, wiesz?
Na niczym. Oprócz ciebie.
Muszę cię widzieć. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos.
Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi.
— Stanisław Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle vialittledarling littledarling
7167 4b7f 500
Reposted fromsunlight sunlight viakurz kurz
natural-born-killer
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viamisza misza
natural-born-killer
2698 4b21 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamisza misza
natural-born-killer
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viamisza misza
natural-born-killer
1978 1dc2 500
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
2035 a5b4
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl