Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

7281 8e2e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
9515 40df 500
Reposted frommhsa mhsa vianosmile nosmile
natural-born-killer
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou

April 24 2017

natural-born-killer
1634 8bdf 500
Reposted fromlanadelrey lanadelrey

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viadressuicide dressuicide

March 09 2017

2940 2b7d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialilacwine lilacwine
0429 295c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialilacwine lilacwine
0108 b07e 500

pittykitty:

Beautiful ceiling in pastel and gold from a palace in Estoi. Build in the 18. century.

8489 3b07

last-picture-show:

Dean Loomis, Young Students in Paris, 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface

March 05 2017

natural-born-killer
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

July 09 2015

natural-born-killer
nigdy nie powiem Ci, że trudno zasypia się samej w łóżku, w którym pościel jeszcze pachnie Tobą.
Reposted fromnotenough notenough viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
6689 f2ca
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakurz kurz
natural-born-killer
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafireaway fireaway
natural-born-killer
6362 8ce7
awww
Reposted fromfelicka felicka
natural-born-killer

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco vialilacwine lilacwine
8011 d2a6 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
natural-born-killer
Lucrecia jest zła, że Pedro nie przejął się jej próbą samobójczą i nawet nie pofatygował się jej odwiedzić.
— opis odcinka telenoweli "Talizman"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
1415 066f
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianikotyna nikotyna
natural-born-killer
8748 a83b
Reposted fromEkran Ekran vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl