Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

natural-born-killer

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viairmelin irmelin
natural-born-killer
5385 14ed 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viairmelin irmelin
natural-born-killer
9105 3abc 500
Reposted fromverronique verronique viaFlowialiusz Flowialiusz
natural-born-killer

September 13 2018

natural-born-killer
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viafireaway fireaway

September 11 2018

natural-born-killer
0571 9b6f
Reposted fromhermina hermina vialanadelrey lanadelrey
natural-born-killer
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
natural-born-killer
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
natural-born-killer
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
natural-born-killer
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate vianevermind336 nevermind336
natural-born-killer
 
natural-born-killer
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć

August 20 2018

natural-born-killer
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
natural-born-killer
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
natural-born-killer
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
natural-born-killer
0960 bc38
Reposted fromkarahippie karahippie viapandziia pandziia
natural-born-killer
natural-born-killer
natural-born-killer
6628 2e69
Reposted from4777727772 4777727772 vialilacwine lilacwine

August 04 2018

4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack vialilacwine lilacwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl