Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

natural-born-killer
4207 41e3
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks
natural-born-killer
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaOnly2you Only2you
natural-born-killer
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"

September 12 2019

natural-born-killer
1555 8d4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
6496 dc9b 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
6618 a749 500

September 04 2019

natural-born-killer
2968 f132 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafor-witches for-witches
natural-born-killer
2980 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie vialilacwine lilacwine

September 02 2019

natural-born-killer
9342 f230
Reposted fromfungi fungi viaiblameyou iblameyou
natural-born-killer
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viababyface babyface
natural-born-killer
1265 97d5
Reposted fromkarahippie karahippie viapandziia pandziia
natural-born-killer
1261 dbb7
Reposted fromkarahippie karahippie viapandziia pandziia
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viapandziia pandziia
natural-born-killer
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush vianevermind336 nevermind336
natural-born-killer
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako vianevermind336 nevermind336
natural-born-killer
6593 def5
Reposted fromnyaako nyaako vianevermind336 nevermind336

July 25 2019

natural-born-killer
1414 3711 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viababyface babyface
natural-born-killer
1458 2768
Reposted fromkarahippie karahippie viababyface babyface
natural-born-killer
4693 f9c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viapandziia pandziia
natural-born-killer
2295 f31d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl