Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

natural-born-killer
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viapandziia pandziia
natural-born-killer
natural-born-killer
5467 c0d9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafireaway fireaway
natural-born-killer
1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele vialilacwine lilacwine

May 21 2018

8576 b2db
natural-born-killer
Reposted frommrrru mrrru vianikotyna nikotyna
6425 e32c

and what is your type, exactly?

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafireaway fireaway
natural-born-killer
7909 66c7
Reposted frommerkaba merkaba vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
3475 950f
Reposted fromkarahippie karahippie viapandziia pandziia
natural-born-killer
9008 12af
Reposted fromkarahippie karahippie vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
8989 7f8a
Reposted fromkarahippie karahippie vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viafireaway fireaway
natural-born-killer
natural-born-killer
 
natural-born-killer
3067 3891
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
natural-born-killer
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
2832 643d 500

parkerandloulou:

“Let Her Hair Down” photographed by Greta Ilieva for Office Magazine Spring / Summer 2016 
Fashion Editor: Victoria Sekrier
Hair: Mari Ohashi
Makeup: Pablo Rodriguez

natural-born-killer
7253 c4be 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialilacwine lilacwine
2155 bba2 500
Reposted frombrumous brumous viapandziia pandziia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl